TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEET

Tämä dokumentti on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Metallikaari Oy

Yhteystiedot:
Moreenitie 3
04250 KERAVA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Metallikaari Oy
Moreenitie 3
04250 KERAVA

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Johanna Törnberg
Moreenitie 3
04250 KERAVA
puh. 020 775 6903
johanna@metallikaari.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakasrekisteri sisältää Metallikaari Oy:n asiakasyritysten yhteyshenkilöiden henkilötietoja sekä henkilöasiakkaiden yhteystietoja.

Palkansaajarekisteri sisältää palkansaajien yhteystietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen täydessä laajuudessaan (asiakasrekisteri)
  • Palkanmaksun hoitaminen täydessä laajuudessaan (palkansaajarekisteri)

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Metallikaari Oy
Moreenitie 3
04250 Kerava

Rekisteröityjen tietojen pyytäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä tietosuojavastaavalle kirjallisen pyynnön jättämisen yhteydessä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.
Palkansaajatiedot saadaan säännönmukaisesti palkansaajalta itseltään työsuhteen syntyessä ja sen aikana.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palvelutarjoajille (yrityksen nimi, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, posti ja toimitusosoite):

  1. TM-Tieto Oy
  2. Talenom Oyj

Edellä mainitut yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Mikä säilömme henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, käytämme palveluntarjoajia jotka ovat Privacy Shield sertifioituja ja sitoutuneet noudattamaan EU-tietosuoja-asetusta.

Tällaisia palveluntarjoajia mm. ovat Microsoft ja Google.

Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti käytettäväksi kolmansille osapuolille.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (eng. cookies). Evästeistä osa on välttämättömiä, osa sivuston toimintaa parantavia, ja osaa käytetään analytiikka- tai markkinointitarkoituksiin. Käytämme evästeitä sivun toiminnan varmistamiseksi ja tarvittaessa sivun kävijämäärien seurantaan.

Käytämme Google Analytics ja Monster Insights -työkaluja, joiden avulla pystymme seuraamaan mm. sivustomme kävijämääriä, sivuston toimivuutta ja nopeutta sekä esimerkiksi vierailujen kestoa sivustollamme. Lisäksi käytämme Yoast SEO -lisäosaa, joka optimoi ja parantaa yrityksemme näkyvyyttä mm. Google-hauissa.